Danas 15.5. 2024.smo proslavili Dan škole. Prigodnim programom u kojem su sudjelovali naši učenici obilježen je 71.rođendan naše škole i predstavljen je 30. broj našeg školskog lista Nasmijani STUŠKO.