Društvene mreže danas dobivaju drugačiji status. Ne zanemarujući dobre strane virtualnog svijeta, bitno je osvijestiti da je danas to mjesto gdje se izoliramo i sakrivamo od neugode i mjesto gdje odlazimo da ne budemo sami sa sobom.
Dana 22.1.2024. godine je u našoj školi radionicu održala psihologinja Anita Vidačak na temu: “Što sa sobom kad ne scrollam?!”
Cilj radionice bio je osvijestiti učenike o važnosti psiholoških potreba i emocija kada nisu “uključeni” u ekrane i virtualni život te na praktičan način motivirati ih za svjesno upravljanje slobodnim vremenom na kvalitetan način u svrhu mijenjanja štetnih navika.