Sveučilišna klinička bolnica Mostar omogućila je našim tehničarima nutricionistima da od ove školske godine mali dio Praktične nastave provedu u Službi za prehranu bolesnika pod vodstvom Nevene Pandže, mag. nutr., i Nevene Ćorić, mag. preh. teh., spec. nutr.
Učenici kroz edukativna predavanja i interaktivne radionice mogu vidjeti koji je zadatak radnog mjesta nutricionista, dijetetičara i jelovničara u bolnici, kako se prikupljaju podatci i obavlja nutricionističko savjetovanje pacijenata, kako uz Program prehrane kreirati jelovnik.
Ciljevi ove suradnje su povezivanje teorijskih znanja s praktičnim vještinama u realnoj radnoj sredini i najvažnije, pozitivne reakcije i oduševljenje naših učenika na dobivenoj prilici za usvajanje novih znanja i iskustava.
Prilično sigurno nutricionizam je posao budućnosti!🍏🫛🍌🍐🍋🥝🥭🍍