djelatnici

Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima:

Ime i Prezime Radno Mjesto
Bernadica Milićević ravnateljica
Darija Pavlović defektolog
Marinela Juričić socijalna radnica
Julineta Jurić pedagoginja
Marija Ilić psihologinja
Marijana Sopta knjižničarka

Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju:

Ime i Prezime Radno Mjesto
Mirela Vukoja tajnik škole
Zdravka Čuljak računovođa
Ivana Drežnjak spremačica
Angela Ćubela spremačica
Miljana Prskalo spremačica
Milka Knezović spremačica
Stipe Culin domar
Željko Tomić vozač

Podaci o nastavnicima:

Ime i Prezime Radno mjesto
Monika Filipović profesorica hrvatskog jezika
Sanja Miletić profesorica  engleskog jezika
Marijana Sopta profesorica  engleskog jezika
Tanja Boras profesorica hrvatskog jezika
Andrea Mikulić profesorica  engleskog jezika
Marijana Ajvaz profesorica hrvatskog jezika
Ivanka Krvavac profesorica njemačkog jezika
Ivona Deronjić profesorica njemačkog jezika
Dražana Dujmović profesorica francuskog i talijanskog jezika
Adrijana Vlaho profesorica matematike i računalstva
Ivana Rimac profesorica matematike i računalstva
Marija Zelenika profesorica matematike i računalstva
Ivana Visković profesorica turizma i marketinga
Matea Milićević profesorica ekonomske skupine predmeta
Tanja Marić profesorica ekonomske skupine predmeta
Silvana Mikulić profesorica povijesti i geografije
Romana Majić profesorica povijesti 
Draženka Perić profesorica prehrambene skupine predmeta
Antonija Bogut profesorica prehrambene skupine predmeta
Ivana Lončar  profesorica prehrambene skupine predmeta
Marija Tomić profesorica biologije
Blagica Kordić profesorica  kemije
Branimir Filipović profesor tjelesne i zdravstvene kulture
Ana Zovko profesorica tjelesne i zdravstvene kulture
Zoran Zekić profesor vjernauka i etike
Dario Gulin profesor vjeronauka i etike
Domagoj Zelenika profesor psihologije
Miriana Tadić nastavnik praktične nastave i ugostiteljskog posluživanja
Marin Banović nastavnik praktične nastave iz ugostiteljstva
Antonija Miljko nastavnik praktične nastave iz kuharstva
Monika Gadže nastavnik praktične nastave iz kuharstva
Dijana Prskalo nastavnik praktične nastave iz kuharstva
Ana Šimović nastavnik praktične nastave iz kuharstva
Anica Mađar profesorica fizike