djelatnici

Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima:

Ime i Prezime Radno Mjesto
Bernadica Milićević ravnateljica
Darija Pavlović defektolog
Marinela Juričić socijalna radnica
Julineta Jurić pedagoginja
Marija Ilić psihologinja
Marijana Sopta knjižničarka

Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju:

Ime i Prezime Radno Mjesto
Mirela Vukoja tajnik škole
Zdravka Čuljak računovođa
Ivana Drežnjak spremačica
Angela Ćubela spremačica
Miljana Prskalo spremačica
Milka Knezović spremačica
Stipe Culin domar
Željko Tomić vozač

Podaci o nastavnicima:

Ime i Prezime Radno mjesto
Monika Filipović profesorica hrvatskog jezika
Sanja Miletić profesorica  engleskog jezika
Marijana Sopta profesorica  engleskog jezika
Tanja Boras profesorica hrvatskog jezika
Andrea Mikulić profesorica  engleskog jezika
Marijana Ajvaz profesorica hrvatskog jezika
Ivanka Krvavac profesorica njemačkog jezika
Ivona Deronjić profesorica njemačkog jezika
Dražana Dujmović profesorica francuskog i talijanskog jezika
Ana Ćorić profesorica matematike i računalstva
Marina Groznica  profesorica matematike i računalstva
Adrijana Vlaho profesorica matematike i računalstva
Ivana Visković profesorica turizma i marketinga
Matea Milićević profesorica ekonomske skupine predmeta
Tanja Marić profesorica turizma i marketinga
Silvana Mikulić profesorica povijesti i geografije
Romana Majić profesorica povijesti 
Draženka Perić profesorica poznavanja robe
Antonija Bogut profesorica poznavanja robe
Ivana Lončar  profesorica poznavanja robe
Marija Tomić profesorica biologije
Blagica Kordić profesorica  kemije
Branimir Filipović profesor tjelesne i zdravstvene kulture
Ana Zovko profesorica tjelesne i zdravstvene kulture
Zoran Zekić profesor vjernauka i etike
Dario Gulin profesor vjeronauka i etike
Domagoj Zelenika profesor psihologije
Miriana Tadić nastavnik praktične nastave i ugostiteljskog posluživanja
Marin Banović nastavnik praktične nastave iz ugostiteljstva
Antonija Miljko nastavnik praktične nastave iz kuharstva
Monika Gadže nastavnik praktične nastave iz kuharstva
Dijana Prskalo nastavnik praktične nastave iz kuharstva
Ana Šimović nastavnik praktične nastave iz kuharstva
Anica Mađar profesorica fizike