Na Filozofskom fakultetu Sveučilista u Mostaru održan je međunarodni znanstveni simpozij „Digitalne tehnologije i aktualni oblici nasilnih ponašanja među mladima“ s ciljem pružanja detaljnijeg razumijevanja suvremenih izazova aktualnih oblika nasilja među mladima s posebnim osvrtom na utjecaj digitalne tehnologije te predstavljanja najnovijih trendova i prakse u prevenciji.
Simpozij se održao u organizaciji studija Informacijskih znanosti i Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a dio je projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
Simpozij je obuhvatio deset tematskih izlaganja u kojima su predstavljeni najnoviji rezultati o povezanosti digitalne tehnologije i ponašanja, prvenstveno nasilnog ponašanja među mladima. Istaknuto je kako današnja komunikacija putem tehnologije često ima persuazivan karakter, a stavovi mladih prema nasilju putem digitalnih medija često su pozitivni. No, naglašeno je da mladi skloni digitalnom nasilju su izloženi i drugim rizicima, uključujući seksualno rizično ponašanje i da vrlo često doživljavaju negativne posljedice na mentalno zdravlje.
U zaključcima simpozija naglašena je potreba za kontinuiranim, suradničkim djelovanjem različitih institucija u suočavanju s novim tehnologijama i potencijalnim opasnostima. Osim rada s mladima, predložene su smjernice za rad s odraslima kako bi se ojačali resursi i kapaciteti mladih u suočavanju s digitalnim promjenama.
Marinela Juričić, soc.rad.