djelatnici

Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima:

Ime i PrezimeRadno Mjesto
Bernadica Milićevićravnateljica
Darija Pavlovićdefektolog
Marinela Juričićsocijalna radnica
Julineta Jurićpedagoginja
Marija Ilićpsihologinja
Marijana Soptaknjižničarka

Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju:

Ime i PrezimeRadno Mjesto
Mirela Vukojatajnik škole
Zdravka Čuljakračunovođa
Ivana Drežnjakspremačica
Angela Ćubelaspremačica
Miljana Prskalospremačica
Milka Knezovićspremačica
Stipe Culindomar
Željko Tomićvozač

Podaci o nastavnicima:

Ime i PrezimeRadno mjesto
Monika Filipovićprofesorica hrvatskog jezika
Sanja Miletićprofesorica  engleskog jezika
Marijana Soptaprofesorica  engleskog jezika
Tanja Borasprofesorica hrvatskog jezika
Andrea Mikulićprofesorica  engleskog jezika
Marijana Ajvazprofesorica hrvatskog jezika
Ivanka Krvavacprofesorica njemačkog jezika
Ivona Deronjićprofesorica njemačkog jezika
Dražana Dujmovićprofesorica francuskog i talijanskog jezika
Ana Ćorićprofesorica matematike i računalstva
Marina Groznica profesorica matematike i računalstva
Ivanka Zebićprofesorica matematike i fizike
Ivana Viskovićprofesorica turizma i marketinga
Matea Milićevićekonomska skupina predmeta
Tanja Marićprofesorica turizma i marketinga
Silvana Mikulićprofesorica povijesti i geografije
Romana Majićprofesorica povijesti 
Draženka Perićprofesorica poznavanja robe
Antonija Bogutprofesorica poznavanja robe
Ivana Lončar profesorica poznavanja robe
Marija Tomićprofesorica biologije
Blagica Kordićprofesorica  kemije
Branimir Filipovićprofesor tjelesne i zdravstvene kulture
Ana Zovkoprofesorica tjelesne i zdravstvene kulture
Zoran Zekićprofesor vjernauka i etike
Dario Gulinprofesor vjeronauka i etike
Domagoj Zelenikaprofesor psihologije
Miriana Tadićprofesorica praktične nastave i ugostiteljskog posluživanja
Marin Banovićprofesor praktične nastave iz ugostiteljstva
Antonija Miljkoprofesorica praktične nastave iz kuharstva
Monika Gadžeprofesorica praktične nastave iz kuharstva
Dijana Prskaloprofesorica praktične nastave iz kuharstva
Ana Šimovićprofesorica praktične nastave iz kuharstva