djelatnici

Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima:

Ime i PrezimeRadno Mjesto
Perkan Pervanravnatelj
Darija Pavlovićdefektolog
Marinela Juričićsocijalna radnica
Marija Miličevićpedagoginja
Marija Ilićpsihologinja
Marijana Soptaknjižničarka

Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju:

Ime i PrezimeRadno Mjesto
Mirela Vukojatajnik škole
Zdravka Čuljakračunovođa
Ivana Drežnjakspremačica
Angela Ćubelaspremačica
Miljana Prskalospremačica
Milka Knezovićspremačica
Mirko Bazinadomar
Željko Tomićvozač

Podaci o nastavnicima:

Ime i PrezimeRadno mjesto
Blagica Kordićprofesorica biologije i kemije
Ognjenka Jurkovićprofesorica kemije
Daniela Lovrićprofesorica povijesti i zemljopisa
Barbara Kulašprofesorica matematike i računalstva
Matea Milićevićprofesorica ekonomske skupine predmeta
  
Darija Anđelićprofesorica fizike
Andrea Biškoprofesorica hrvatskog i engleskog jezika
Ana Šimovićnastavnica praktične nastave iz kuharstva
Dijana Prskalonastavnica praktične nastavne iz kuharstva
Vlado Jurićnastavnik praktične nastave iz kuharstva
Monika Filipovićprofesor hrvatskog jezika
Blanka Kolendaprofesor hrvatskog i njemačkog jezika
Sanja Miletićprofesor hrvatskog i engleskog jezika
Marijana Soptaprofesor hrvatskog i engleskog jezika
Tanja Borasprofesorica hrvatskog i engleskog jezika
Ivanka Krvavacprofesorica njemačkog jezika
Dražana Dujmovićprofesor francuskog i talijanskog jezika
Adrijana Vlahoprofesorica matematike i računalstva
Ivana Rimacprofesorica matematike i računalstva
Marinela Zovkoprofesorica matematike i računalstva
Ana Zovkoprofesorica tjelesne i zdravstvene kulture
Branimir Filipovićprofesor tjelesne i zdravstvene kulture
Silvana Mikulićprofesor povijesti i zemljopisa
Bernadica Milićevićprofesorica ekonomske skupine predmeta
Draženka Perićprofesor poznavanja robe
Monika Bevandaprofesorica biologije i kemije
Tanja Marićprofesorica ekonomske skupine predmeta
Ivana Bazinaprofesorica turizma i marketinga i praktične nastave
Zoran Zekićprofesor vjernauka i etike
Dario Gulinprofesor vjeronauka i etike
Marija Tomićprofesor biologije i kemije
  
Miriana Tadićnastavnica praktične nastave i ugostiteljskog posluživanja
Ivona Nikolićnastavnica slastičarstva i praktične nastave
Antonija Miljkonastavnica praktične nastave iz kuharstva
Nikola Raičnastavnik stručne prakse
Monika Gadženastavnica praktične nastave iz kuharstva