Analiza nastave na daljinu
Iz Zavoda za školstvo Mostar poslali su analizu istraživanja nastave na daljinu u srednjim školama HNŽ-a u vrijeme pandemije.
Više u prilogu.
prilogu.
26.6.2020.